lørdag 21. april 2018

Peaky Blinders - series 4 (DVD)

Jeg har omtalt de tre foregående seriene her på bloggen, og da fortjener absolutt den fjerde også omtale. Som før er dette en blanding av The Wire, The Sopranos og Boardwalk Empire. Ikke at jeg har sett mer enn noen minutter av den siste av disse, men tematikken og tidsepoken ligger nær.

Det er klart at dersom man er ny til denne serien, så bør man absolutt starte med begynnelsen. Karakterene har historie med hverandre - mye historie, og til dels meget dramatisk historie.

I tillegg til mye action og spenning - og ikke minst vold - er det flere dypere tema som får sin dramatiske utvikling her. Flere av de sentrale karakterene, ikke minst Tommy Shelby og broren Arthur, har vært i krigen - 1. verdenskrig - og kommet hjem i live, men med dype sår i sjelen og endringer i verdensbilde. De psykiske og moralske skadene kommer i fokus i de senere episodene.  

Betydningen av utenforskap (Shelby-familien er sigøynere/rom-folk) er en viktig motivator for det som skjer. I serie 4 har den etniske bakgrunnen større betydning enn i de foregående, også for utviklingen av handlingen. Ikke minst er det å lykkes på tross av å være uglesett en sterk motivasjon. 

Tyvetallets sosiale motsetninger, og den kommunistiske inspirasjonen i arbeiderbevegelsen blir et tema som går gjennom alle seks episodene i serien her.

Men fremfor alt er det en ekte siciliansk vendetta, med familien Shelby som mål, som er fremst i oppmerksomheten. Det er drepende spennende hele veien.

Konklusjon: Klar anbefaling (for de som har sett serie 1-3).

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...