lørdag 2. april 2016

The Oxford comma

"Regelen" om komma foran avsluttende konjunksjon i oppramsinger, som i engelsk er mer et stilistisk valg enn noen regel, kan av og til gjøre det mindre morsomt å lese. Det har forfatterne av setningene over heldigvis glemt. Eller husket. Hvem vet.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...