søndag 15. januar 2012

Global nedkjøling

Det går fort å glemme. På 70-tallet var det global nedkjøling som var mest fremme i media, og igjen spilte naturen på lag med nyhetsredaksjonene (eller var det kanskje omvendt?). Isbreene vokste, og det var mange kalde og snørike vintre. I september 1971 hadde Onkel Olai en skurtresker på lån som skulle brukes dagen etter. Den ble stående til neste vår, for mellom den dagen i september 1971 og mai 1972 var det ikke bart en dag. På banken på Skage vitset en kar om at "dem sei æt de her va sist sammar'n de va bært" (de sier at dette var den siste sommeren det var bart).

Jeg er ingen "oppvarmingsfornekter". Globalt stiger temperaturen, og svært mye av det er skapt av mennesker gjennom forbruk av fossile energikilder. Oppvarmingen medfører mange plager. Mer uvær, stigning av havnivået, endrede nedbørsmønstre og medfølgende problemer med å holde avlingene oppe.

Men da jeg hadde en (heldigvis) kort karriære som naturfaglærer i 1982 var det global nedkjøling vi skremte elevene med. Saken er at hvis man ser jordens klima i et lengre perspektiv, som den siste million år for eksempel, så er det normale at jorden er betydelig kaldere enn nå. Temperaturene har vært som nå eller varmere i mindre enn 10% av den tiden, og disse 11 periodene har vart omtrent 10.000 til 12.000 år - eller omtrent så langt vi nå har kommet siden siste istid.

Årsaken til dette mønsteret antas å være sykliske endringer i jordens bane rundt solen. Noen forskere hevder at den neste istiden kommer om ca. 1.500 år ("Let's Panic Later", med andre ord), men kanskje den menneskeskapte oppvarmingen kan holde istiden tilbake? Reasons to be Cheerful, kanskje?

2 kommentarer:

kds sa...

Det mest irriterende med 'klimatrusselen' er at den har blitt til en behagelig sovepute for alle andre miljøspørsmålene. Alt kan bli satt på vent. Norges innsats i miljøspørsmål har stort sett blitt redusert til å være rent verbal 'pådriver' på klimakonferanser. Alle andre miljøtrusler, noen av dem svært alvorlige, som f.eks. forurensning av havet med tunge metaller, har blitt lagt på is (pun intended) til etter at verdenen er nedkjølt, dvs. kanskje om ca. 1500 som du skriver.

Ole Martin Skilleås sa...

Det kan synes som om det er vanskelig å holde fokus på mer enn en sak om gangen. Et eksempel er CO2 hysteriet når det gjelder biltrafikken. Dieseldrevne biler ble gjort billigere siden de gir mindre CO2 pr. km, men forurensningen av NOX etc. er MYE verre, og blir umiddelbart merkbar lokalt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...