lørdag 22. april 2023

Vindskeiv historieskriving


The Guardian
 er en venstreorientert kvalitetsavis som jeg abonnerer på. Som så mange andre institusjoner og organ har den havnet i en indre konflikt som ikke er helt uten forbindelser til fenomenet "woke." I det siste har også avisen tatt frem pisken og gått løs på seg selv, for avisen har funnet ut at 

much of the wealth of the Manchester Guardian’s founder, John Edward Taylor, and that of most of his backers was connected to transatlantic slavery.

"Connected to" er den operative frasen her. Etter to års undersøkelser var det dette de fant. Var Taylor og de andre slavehandlere? Nei, selvsagt ikke. De hadde aldri eid en slave, var tydelige motstandere av slaveri og slavehandel,* men pengene var tjent fra tekstilbransjen som Lancashire og særlig Manchester var kjent for. Mye bomull kom fra USA, og det meste av den (2/3) var på begynnelsen av 1800-tallet plukket av slaver. Det var ingen mulighet på den tiden til å drive klesproduksjon i industriell skala uten bomull fra plantasjer med slaver. Storbritannia var også involvert i slavehandelen på 1700-tallet - mer om det senere. (Bildet/Collagen: The Guardian)

Taylor og de andre som drev The Manchester Guardian på 1800-tallet var aktive abolitionists. Ingen eide en slave, og ingen solgte noen slaver. Tvert om brukte de tid, penger og avisen til å utradere slaveri og slavehandel. Men dagens The Guardian er så "woke" at noe må finnes. Her skal pisken fram, og brukes på egen rygg. Koste hva det koste vil. Det som er forunderlig, er at noe verken avisen eller noen andre kan gjøre noe med - historien - er det man skal bruke så mye tid og krefter på. 

Storbritannia var det landet som brukte mest tid og krefter på å forby slavehandelen, og nå skal man banke seg selv opp over dette. Da United Kingdom i 1807 forbød all slavehandel var både slaveri og slavehandel normen i resten av verden. Ikke i Vest-Europa (livegenskap i Preussen til 1816), men i resten av verden. I arabiske land varte dette helt inn i forrige århundre. Og The Guardian var alltid tydelig mot slaveri, slavehandel, og for progressive idealer og saker hele veien. Men nå er det selvplaging opp ad stolper og ned ad vegger. 

Men det er ikke det eneste forunderlige her. The Guardian fremstiller det som om de plutselig har oppdaget at klesindustrien i Nord-England var avhengig av bomull framkommet gjennom slavearbeid. Alle med bomullsklær på kroppen, som laget, solgte eller transporterte klær på 1800-talelt blir dermed også medskyldige i slaveriet i USA og andre bomullsproduserende områder i den delen av verden. Guilty by association, som det heter. 

Slavehandelen og slaveriet var en særlig forferdelig greie, basert som den var på en grusom løgn om at svarte ikke var fullverdige mennesker. Men å påstå, som The Guardian, at dette er en undertrykt del av historien er bare tull. Det er skrevet en uendelig rekke med bøker om det, TV-serier og filmer har dekket dette, og intet våkent skolebarn har unngått å få det med seg. Og det helt fra den britiske slavehandelen startet. Evangeliske kristne var de første til å ta opp kampen, og etter at de lyktes i 1807 brukte også Storbritannia både militære og andre ressurser mot denne handelen. Dette på en tid der slaveri og slavehandel var et nesten universelt fenomen. Historikere har vist at Storbritannia brukte 1,8% av BNP mellom 1807 og 1867 på å bekjempe slavehandelen. Dette var og er mye mer av et oppgjør enn de tomme ordene til The Guardian i dag. 

De kan tvert om fyre opp under den moderne rasismen som bygger seg opp, der mennesker av i dag har skyld for fortidens overgrep i kraft av den hudfargen (hvit) de har. "Hvithet" er en sosial identitet formet av slaveriet for flere hundre år siden, i følge "Critical Race Theory." Denne rasismen trenger vi ikke, for vi har mer enn nok med de eksisterende formene for rasisme. 

Den viktigste grunnen til at det allestedsnærværende slaveriet (som vi kjenner fra alle deler av verden helt opp til våre dager - fra ca. 1550 til ca. 1750 ble en million europeere solgt som slaver i Nord-Afrika) ble borte, var kapitalismen.  

Ved å ha et uavhengig rettsvesen som beskyttet kontrakter ble en teknologisk revolusjon mulig som gjorde slaveriet overflødig. Ingen ville vel holde femti slaver når olje og en maskin kunne gjøre samme jobb. Steder som Nord-Korea, Burundi, Ethiopia, Mauretania og Sentralafrika har tydelige slaveri-lignende forhold per i dag, så det er mer enn nok for The Guardian å ta tak i uten å gjøre seg selv til latter med sin tynne mea culpa

* - med ett unntak. Taylor hadde lånt £100 av en bank der en av eierne også hadde eierinteresser i en sukkerplantasje på Jamaica. "Connected to ..."


Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...