søndag 2. oktober 2022

Atomkraft i Norge?


Skal vi satse på kjernekraft i Norge? Nå er det til og med etablert et norsk selskap med mål om å etablere og drifte kjernekraft i Norge i et 10-15 års perspektiv. Det som skal bygges er SMR - små modulære reaktorer. Disse har ennå ikke blitt bygget eller utprøvd.

To spørsmål må besvares:

1) Har vi noen komparative fordeler i forhold til andre land innen kjernekraft?
- Nei. Vi har ingen eksisterende kjernekraftindustri og derfor ingen kompetanse på feltet. Av naturlige fortrinn har vi ingen som ikke også Sverige, Finland og Storbritannia også har. Derimot har vi et mye høyere kostnadsnivå. 

Der vi har naturlige fortrinn er på vindkraft. Knapt noe land i verden har større vindkraft ressurser i forhold til arealet enn Norge. Skal vi tjene på kraftproduksjon, eller tjene på å ha tilgang til rimelig kraft, er det vind og vann som er Norges fortrinn. Hvorfor satse på noe der andre har alle kortene på hånden og vi ingen? 

2) Behøver vi kjernekraft i Norge?
- Her er det naturlig å se dette i relasjon til ulempene med vindkraft, som er at det ikke blåser hele tiden og at kraftbehovet ikke varierer i takt med vinden. Her er vi så heldige i Norge at vi kan regulere med magasinert vannkraft. Omtrent en prosent av landarealet i Norge er nok til å dekke det totale behovet for energi i Norge med vindkraft, og dermed erstatte olje og gass i all virksomhet til lands og til vanns og i lufta med

Så nei - sammenvevd som vi er med land som har kjernekraft i sin miks, og som har bedre forutsetninger for å lykkes med SMR-reaktorer, er det ingen grunn til å bygge slike i Norge. (Og Uran er heller ikke fornybart, men derimot mer og mer vanskelig å utvinne.)

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...