torsdag 17. februar 2011

Fjasboka

På sosiale medier er vi alle amatører. Nye medier trenger tid for å finne sin plass i tilværelsen, og til å bli integrert på høvelig plass i skikk og bruk. To oppslag i nasjonale medier i går viste dette til fulle. I ett tilfelle skrev en varaordfører i en liten kommune en setning som hun neppe trodde ville komme på Dagsrevyen dagen etter. Det skal jeg la ligge.

I Aftenposten og Bergens Tidende sto det at "Studenter henges ut på Facebook". Det var jo ille. "Forkastelig" mente studentrepresentanter. Hvilke studenter var hengt ut? Ingen, viste det seg. Lektoren som hadde lagt kommentarer som «Blir provosert av studentinnleveringer som er så dårlige at ingenting tilsier at vedkommende faktisk studerer det de skriver om!» ut i sitt statusfelt har en lukket profil. Journalisten spør så
"hva om noen studenter likevel skulle få innblikk i statusene dine og tolke seg frem til at dette gjelder dem?"

Mitt svar ville vært det opplagte: det finner de ut når de ser at de har fått karakterene E eller F. Disse karakterene er det samme som å si det lektoren har skrevet i sitt statusfelt. ("E" for "elendig" og "F" for "fiasko", som jeg bruker å si.) Karakterstatistikken er offentlig, og der står det klart og tydelig at noen studenter er late eller udugelige - for rent bortsett fra uflaks er det de mest sannsynlige forklaringene på dårlige karakterer. Ennå har ikke studentrepresentatene rykket ut med "forkastelig" eller "henger ut studenter" om karakterstatistikken, men det kommer kanskje?

Ikke bare er ingen student identifisert i oppdateringene, og det er heller ikke lektorens egne studenter dette dreier seg om. De personer som har levert besvarelsene er (går jeg ut fra) identifisert som et nummer. Det er også verdt å merke seg at uttalelsene i statusen dreier seg om besvarelser og ikke om studenten spesielt eller studenter generelt.

Pressens Faglige Utvalg, PFU, mener det er lov å gjengi lukkede statusoppdateringer på Facebook, mens Facebook selv mener det motsatte. Her er jeg på Facebooks side for en gangs skyld. Det man sier til en nærmere avgrenset gruppe bør man slippe å finne igjen på førstesiden av landets aviser kort tid etter.

Det er naturligvis grunn til å advare mot uvettig bruk av sosiale medier, men det er også grunn til å advare mot uvettig og hysterisk overfortolkning av statusoppdateringer, samt mot trangen til å innta offerrollen ved det minste påskudd. Det påhviler også mottaker et ansvar i enhver kommunikasjon til å tolke det som formidles ut fra den kontekst der det ytres. Som jeg skrev i første setning: her er vi alle amatører - tydeligvis også noen av landets seriøse aviser.

4 kommentarer:

kds sa...

Det har altså oppstått en liten skandale om en politiker og så skriver du "Det skal jeg la ligge". Tilfeldig, når det dreier seg om en høyrepolitiker? Men det skal jeg la ligge.

Ellers vil jeg kommentere at det kan være andre sannsynlige årsaker til at studenter presterer dårlig på eksamen, bortsett fra de som du nevner: lathet, udugelighet, eller uflaks.

Ole Martin Skilleås sa...

Varaordføreren i Aure representerer Høyre,og hennes kommentarer på Fjasboka var sørgelig lesning. Pinlig for henne, for partiet, for familien, osv. Mer er det vel ikke å si om det forkastelige utsagnet om "åpent asylmottak" osv.? Jeg verken har eller ønsker å ta noe ansvar for hva Høyres ca. 30.000 medlemmer (tror jeg det var?) skriver på Facebook.

Det var ikke tilfeldig at jeg valgte å skrive om lektoren og studentene. Jeg hadde mer å si om den saken og hvordan den ble behandlet i media.

I ditt andre avsnitt har du derimot rett, kds: flere årsaker kan finnes til studenters labre prestasjoner. Blant disse finner vi udugelige lærekrefter og uegnede læremidler. I tillegg til sviktende forkunnskaper. Hvis prestasjonene på eksamen er jevnt over svake i hele bunken vil slike forklaringer være mer sannsynlige.

Ole Martin Skilleås sa...

Apropos varaordføreren i Aure: en venn av meg (i alle fall Fjasbokvenn) er mer informert og skriver:

"Damen som var i riksmedia i går (pga sleivete fb-prat om sangkonkurranse-vinner) ble valgt inn i kommunestyret i Aure på en bygdeliste i 2007. Så har hun meldt seg inn i Høyre høsten 2010."

Foreløpig er det ikke obligatorisk med noen holdningstest for å bli med i Høyre...

kds sa...

http://jilltxt.net/?p=2521 refererer til dette innlegget.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...