torsdag 2. februar 2017

Hvorfor muren mot Mexico er idiotisk

Donald Trump har undertegnet papirene som skal sette i gang murbygging mot Mexico. Det var en av hans valgkampløfter, og nå skjer det noe.

Som mentalt bilde er muren mot Mexico uslåelig. En mur er høy og hard. Den holder uønskede ute, eller ønskede inne (som DDRs mur rundt Berlin). Men som realitet er den kanskje ikke så lur.

Det er klart at den blir svært dyr og Mexico har ikke tenkt å betale. Den vil også bli svært skjemmende, og svært vanskelig å bygge over store strekninger. Men det er kanskje ikke det verste. Det verste er nok at den vil virke mot sin hensikt, og ikke svarer på noe problem.

Immigrasjonen til USA fra Mexico er negativ.

I de fem årene fram til 2014 reiste det 140.000 flere fra USA til Mexico enn andre veien. Skal Trump virkelig få bygd en mur for å holde mexikanerne fra å reise hjem?

I tidligere perioder med helt eller nesten stengte grenser har antallet mexikanere (herunder illegale) i USA gått opp siden langt færre har turt å besøke Mexico. Det er mange såkalte "svingdørsmexikanere" som drar frem og tilbake, og de slutter altså å dra tilbake i perioder med innstramming. Antallet pågripelser på grensen er på sitt laveste siden 70-tallet, så behovet for stengsler er lavere enn på lenge.

Det er utstrakt kontakt mellom Mexico og USA. Landene handler for omtrent 1,4 milliarder dollar om dagen, og mye på grunn av NAFTA- avtalen (frihandelsavtale mellom USA, Mexico og Canada) har den økonomiske utviklingen i Mexico vært bedre enn før. Færre har følt behov for å våge liv og lemmer på å snike seg inn i USA. Nå vil jo Trump "reforhandle" denne (avvikle den, antakelig), og da vil vel trykket på innvandringen stige igjen.

Skjønt "snike seg inn i USA": omtrent halvparten som kommer til USA - legalt - kommer med fly. Muren vil jo ikke stoppe dem. De som blir illegale er de som ikke reiser hjem igjen når turistvisumet her utløpt. Hvis de tror de ikke kan komme seg inn igjen, så er det vel mer fristende å bli også.

USA bruker omtrent 7 milliarder dollar på grensekontroll per i dag, og en tredjedel av grensen har mur eller fysisk stengsel. En mur til 220 milliarder vil komme i tillegg til dette.

De fleste mexikanerne som kommer til USA er ønsket og kommer innenfor et gjestearbeiderprogram, og de tar andre jobber enn amerikanerne.

Så muren har allerede gjort sin hensikt. Den har fått Trump valgt. Nå burde ikke reises men begraves.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...