søndag 2. oktober 2016

Første virkelige tegn på Brexit

Å måle effekten av Brexit ved hjelp av den økonomiske aktiviteten i månedene etter avstemningen i juni, er som å måle klimaendringene ved å gå ut og se på termometeret. Brexit har ikke skjedd, og ingen vet noe om hvilke ordninger som kan komme i stedet for fullt EU-medlemskap. (Foto: Renishaw.com)

Men det begynner å bli ganske klart hva som faktisk kan bli følgene av total utmelding. Nissan har frosset alle investeringer ved sin mest effektive fabrikk, den nær Sunderland i England (bildet). En full utmelding betyr 10% toll på all eksport til EU (inklusive EØS). Det betyr dyrere biler her hos oss, og fallende markedsandeler. (EU-borgeres skepsis til britiske biler etter brexit er kanskje av mer forbigående art.)

Ikke bare det. Moderne bilproduksjon omfatter et vidt nettverk av produkter og deler som krysser grensene i Europa flere ganger. Motoren kan komme fra Frankrike, elektronikken til motoren fra Tyskland, girboksen fra Tjekkia og setene fra Polen. Bare for å ta et tenkt, men høyst realistisk, eksempel. Hver gang disse krysser en grense i EU skjer det ingenting. Men når UK går ut starter ikke bare toll og avgifter å påløpe, det gjør også et kontrollregime som forsinker leveranser.

Moderne produksjon er også avhengig av 'just-in-time-delivery' som fremfor alt er kostnadsreduserende. Det å passere tollgrenser er dermed uforutsigbart og vil øke kostnadene ved produksjon.

I Sunderland stemte 61% for brexit i juni. Mye kan tyde på at de stemte 7.000 direkte arbeidsplasser (Nissan) ut av landet, og dertil flere titall tusen som er indirekte avhengige av Nissan. Det de nå må håpe på er at EU kommer til at noe annet enn full frihandel også rammer de 27 landene som er igjen. Det skal holde hardt, tror jeg.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...