tirsdag 2. februar 2016

Ole Martins fyord

Språkrådet har kåret fyord, men ingen av mine fyord har blitt med på listen. Listen må utvides, og disse tre ordene må bannlyses.

"Forhåndsfavoritt"
Jeg har ennå ikke registrert andre typer favoritter. Det norske språk har ennå ikke sett "etterhåndsfavoritt" eller "underveisfavoritt". Det er bare på forhånd man kan være favoritt.

Hva sier bruken av dette ordet om brukeren? Først og fremst at de mangler tillit til sin egen ordbruk. De klarer vel ikke å stole på at setningen gjør det klart nok at favorittstemplet ble gitt før avgjørelsen ble tatt, konkurransen avholdt, eller hvordan det hele nå måtte bli avgjort. Alternativt signaliserer man at mottakeren er mentalt utfordret på en måte som krever tydeliggjøring av at favoritt kan man bare være før avgjørelsen faller. Det er nok denne muligheten som gjør meg såpass arg at jeg bruker tid og krefter på å skrive om dette totalt unødvendige ordet.

"Forhåndsplanlegging"
Når noe er i gang, eller det er over, er det for sent å planlegge. All planlegging skjer på forhånd. De som bruker dette ordet kvalifiserer til betegnelsen språklige zombier, og begrunnelsen ligner mye på den for ordet over. De som ikke skjønner dette burde vært språklig avskiltet.

"Suksessfull"
Språkrådet setter "å adressere" på sin liste. Det er et eksempel på en unødvendig anglifisering av "å ta opp". "Suksessful" er en like unødvendig og bevisstløs erstatning for "vellykket". Grinebiteren i meg skjærer tenner.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...