mandag 27. februar 2023

Vindmøllene, reindriften og Greta


Så Høyesterett har bestemt at vindmøllene på Fosen skal rives, men regjeringen nekter? (Foto: Natur og Ungdom.)

Det blir fort inntrykket dersom man leser dagspressen eller hører på radio. Greta Thunberg er også på plass og protesterer - ikke mot klimautslipp denne gangen men mot - utslippsfri kraftproduksjon fra fornybare kilder. Dersom alternativet til fortsatt storproduksjon av klimagasser MÅ være helt uten negative konsekvenser, blir det svært lite å hente fra utslippsfri sektor. 

Men hva er saken? Jo, at Høyesterett IKKE har vedtatt at vindturbinene må rives. 10. januar 2022 presiserte Høyesterett at "dommen om vindmøllene på Fosen ikke betyr at de må rives, slik reindriftssamene har tolket den." 

Når det er sagt, så er den sørsamiske kulturen svært utsatt. Det er omtrent 1.200 i den etniske gruppen sørsamer, og omtrent et par - tre hundre mennesker til sammen i Norge som snakker sørsamisk. De færreste av disse driver med rein. Det er også uklart for meg i hvor stor grad vindturbinene hindrer reindriften, for studier som er gjort peker i ulike retninger. I Sverige er visst ikke vindturbiner noen hindring for reindriften, etter det jeg har hørt. 

Sentrale spørsmål er disse: Hvor stor betydning har reindriften på Fosen for sørsamisk kultur? Jeg har ikke undersøkt dette selv, men det hevdes at det er 32 involverte i driften og at disse i snitt har en inntekt på 17.000 kroner i året fra totalt 3.351 kilo reinkjøtt (2021-tall). Dette er med andre ord en hobby, som også drives med ATV og helikopter og betydelige subsidier. Er det sånn at sørsamisk språk og kultur står og faller med denne svært så moderate virksomheten på et enormt areal? 

Vindturbinene på sin side, produserer 20% av all vindkraft i Norge - noe som betyr ca. 2% av all fornybar kraft i landet. 


Et annet sentralt spørsmål er: Hvor skadelig er vindkraften for reindriften? 
Det hevdes med henvisning til statistikk at antallet rein på Fosen har gått ned med 5,5% siden 2015 (da vindkraftanleggene ble satt i drift) og 2% i hele Trøndelag. Det er ikke en gang klart om nedgangen har noe med vindkraften å gjøre. (Bildet: Heiko Junge, NTB, viser vel "rein energi"?)

For meg virker det derfor slik: Vindkraftens betydning for fornybarsatsningen i Norge er betydelig. Reindriftens betydning for sørsamene og sørsamisk kultur er relativt ubetydelig. Jeg kan ta feil, men sånn står saken med mindre jeg tar feil i det som står over her. 

For ordens skyld: Jeg kommer fra det sørsamiske området, og samer drev reindrift i Nordfjella like ved der jeg vokste opp i generasjoner før min tid. Flere samer gikk på omgangsskolen på Skilleås sammen med fars søsken (etter at Farmor døde av tuberkulose i 1919 var det slutt på skole der). Etter det jeg har lest meg til flyttet samene i Nordfjellet driften til Fosen rundt siste krig. 

Dette er, uten kommentar til saken i Høyesterett, Fosen vinds utlegning om "fakta på bakken." 

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...