onsdag 26. januar 2022

Har Toska gjort opp for seg?


Nokasraneren David Toska har vært gjest i TV2s sjakkprogram, og det har dratt med seg mye oppmerksomhet. Gjengangeren fra de som mener det var helt på sin plass at han ble invitert til å delta i programmet er at "han har gjort opp for seg." Senest sist helg var det oppslag i avisene om hvor urimelig det er at noen reagerer på at han får plass i et TV-program med behov for mer oppmerksomhet. Og det er riktig at fengselsstraffen er ferdig sonet, og at mannen har begynt et fredelig og lovlydig familieliv etter soning. 

Men "gjort opp for seg"? Etter det jeg forstår er fremdeles 51 millioner kroner av ransutbyttet fortsatt ikke gjort rede for. Rent pekuniært og konkret har ikke Toska og ransgjengen gjort opp for seg. 

Men det viktigste og for meg avgjørende argumentet for at TV2 ikke burde invitert Toska til programmene, er at det etablerer en kjendiskultur rundt forbrytere. En aura der berømmelse og det å være beryktet og fryktet flyter over i hverandre. For de aller fleste er det attraktivt å være på TV, og det var ingen annen grunn til at TV2 inviterte mannen enn at han var beryktet som "mesterhjernen" bak et spektakulært ran med drap og posttraumatiske lidelser i sitt farvann. 

Det er det motsatte av å la fortid være fortid. Det er å la forbrytelser lønne seg og bli en vei inn i kjendislivet. Det klandrer jeg ikke Toska for, men TV2. 

Rehablilitering og kjendiseri bør fortsatt være to forskjellige ting. 

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...