lørdag 18. september 2010

EMP


Forkortelsen over er fra engelsk, og står for electro-magnetic pulse. Det høres jo greit ut, men her er det snakk om skikkelig kraftige saker. Når jeg tidligere har nevnt denne muligheten i forsamlinger har jeg blitt tatt for en paranoid raring. Jeg kan leve med det, for i alminnelighet er jeg vel mer naïv enn paranoid. Nok om det. Hva dreier dette seg om, egentlig?

Det samfunnet vi har bygget over det siste hundre året, godt og vel, har i stigende grad gjort seg avhengig av elektromagnetisme. Det er vel knapt den ting som ikke kommer med transistorer i dag. Bilene har det siste tiåret blitt datamaskiner på hjul, og i stua eller kjøkkenet - for ikke å snakke om på jobben - er det smekkfullt med til dels kompliserte elektroniske greier.

Offentlig infrastruktur er også kompleks, og nesten alt drives av strøm. Kort sagt: ikke bare har alt blitt så komplisert at bare noen få kjenner selv enkelte system til bunns, vi har i samme takt blitt svært sårbare. Men er det noen fare på ferde?

Ja, for slike pulser vil slå ut alle elektroniske systemer som ikke er beskyttet. Alt som er avhengig av elektroniske kretser og systemer vil slutte å virke. Etter den kalde krigens slutt er heller ikke militæret beskyttet i noen særlig grad. Er det noen systemer i heimen eller på jobben som ikke er avhengig av elektrisitet eller vann fra vannverk? Ikke det nei? Tenkte meg det!

Hvor kommer trusselen fra, og hvorfor har vi ikke opplevd noe lignende tidligere?  • HAEMP - high altitude EMP er pulser generert av atomvåpen sprengt så høyt i luften at ingenting ødelegges på jorden av trykkbølger eller lignende. Som beskrevet over blir hele samfunnet slått ut, men ikke så mye som et hår krummes på noe hode. Alle stater med atomvåpen og raketter kan utføre dette. Det passer godt inn i asymetrisk krigføring, for hva er en adekvat respons? Mer om det under.


  • SEMP - solar EMP kommer, ikke overraskende, fra sola. Slike enorme pulser kommer visstnok en gang hvert hundreår i snitt, og den forrige var på midten av 1800-tallet. Men trenger ikke være kjernefysiker for å forstå at den neste er på overtid. Siden intet levende menneske har opplevd dette er det heller ingen som har et nært forhold til en slik trussel.

HAEMP vil passe utmerket godt inn for en stat som er i konflikt med en annen, men som ikke vil risikere tradisjonelle mottiltak. Allerede har vi sett cyber-angrep som del av konflikter, og slike er vanskelige å hanskes med. HAEMP kan betraktes som ett trinn opp fra slike angrep, men langt fra konvensjonell atomkrig. Ingen dør, ikke så mye som en bro blir ødelagt, men samfunnet går i stå i løpet av et nanosekund. Som første trinn i en tradisjonell krig vil det også være genialt.


SEMP - kan komme når som helst. Som nevnt er en slik hendelse på overtid. Men, som vi kjenner fra så mange andre sammenhenger, en trussel som man kun har et teoretisk forhold til vil man ikke så lett ta inn over seg. Etter alt å dømme (hvis astronomene har regnet rett) vil vi i min levetid oppleve en SEMP, og jeg håper vi kommer fra det uten sammenbrudd i den sosiale orden og påfølgende sult og krig.


Du leste om det først på denne bloggen!

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...