torsdag 2. september 2010

Det må inn i skolen...


Rett kunnskap fører ikke til rett handling. Der tok grekerne feil - ikke bare de som rår med statsfinansene i dag, men også antikkens filosofer som Platon og Aristoteles.

Men samme feil gjøres av politikerne i dag. Er ungdom overrepresentert blant de som går personlig konkurs? Da må, selvsagt, personlig økonomi inn i skolen. Ungdom er overrepresentert blant de som omkommer i trafikken, så da må trafikalt grunnkurs bli obligatorisk i skolen. Ungdom har ubeskyttet sex, så da må de ha flere timer seksualopplysning i skolen. Listen kunne forlenges, for svaret er alltid det samme: det må inn i skolen. Og den uutalte forutsetningen for alt dette er den samme: rett kunnskap fører til rett handling.


Men vi styres av mer enn rasjonell innsikt, og det er kanskje bra? Uavvendelig er det i alle fall, og det kan være greit å basere politikken på å spille på lag med hele mennesket. I en svært bra kronikk i Bergens Tidende kommer det fram et annet perspektiv: mennesket, og ikke minst de unge, har behov for å bekrefte at de mestrer noe. Ved å utfordre grensene blir også egen autonomi bekreftet, og den iboende dødsangsten kan holdes i sjakk.


Rent fysiologisk, viser det seg, er vi ikke modne når vi blir myndige. Tidligere tiders myndighetsalder på 21 år hadde mer for seg enn dagens 18-årsgrense, for hjernen - i alle fall hos unge menn - kan ikke kalkulere risiko før 25-årsalderen.


Så hva skal man gjøre med unge menneskers hang til risiko - økonomisk, sikkerhetsmessig og på andre måter?  • ikke gjøre alle problemer til skolefag i alle fall. Kunnskap om farer og utfordringer endrer adferd i svært liten grad - og gjerne i feil retning.

  • skoletiden bør skjermes, og kjernefagene styrkes. Heller det enn å være alibi for maktesløse politikere.

Så hva kan man gjøre? Særlig er det de unge døde i trafikken som krever et svar. Ingen av dem er uproblematiske:  • Unge menn får ikke førerkort før de har fyllt betydelig mer enn 18 år. 25 er vel langt, men 21 er et alternativ. Ulempene er at det ikke blir likhet for loven - en klar kjønnsdiskriminering selv om den er velbegrunnet. Man vil også straffe det store flertall som er lovlydige, for ikke å snakke om at man vil lage et de facto yrkesforbud for svært mange unge menn som er avhengige av å kjøre i jobben. Alternativet er derfor i overkant drastisk.

  • Strengere straffer for unge førere er heller ikke likhet for loven, og gitt at det er ytterst få også av de unge bilførerne som vil møte kontroller er det ikke klart at den preventive virkningen vil være stor. De fleste unge døde førere og passasjerer befinner seg i grisgrendte strøk der kontrollene er få og sporadiske - og der ryktet om kontroll sprer seg som ild i tørt gress.

Så kort sagt: jeg vet ikke. Jeg vet bare at "å få det inn i skolen" neppe løser problemet, og skaper bare nye - for skolen og de som går der og jobber der.


(Bildet: portrett av bloggeren som ung mann - ca. 16 år)Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...