onsdag 29. april 2009

Politisk dukketeater

FrP gikk ut av Byrådet i Bergen, til tross for at de hadde forpliktet seg på del II av Bergensprogrammet, med forlengelse av Bybanen til Lagunen (den eneste delen som er klart lønnsom!) og del II av Ringvei Vest. Alternativet til dette andre trinnet med bompenger er ikke veier uten bompenger, det er kø, kø og atter kø. FrP vil nå la de andre partiene levere mindre køer og dermed ta belastningen med bompengene. Gjennomført fritt for ansvar - det er FrP, det!


Alle vet at det ikke er FrP i Bergen som har villet det slik. Det er FrP sentralt som styrer de lokale partiene som et dukketeater. De trekker i trådene, og får Byråder til å falle akkurat som det passer regissørene i teateret. Dette er politikk på FrP-vis: et dukketeater, der forestillingens formål bare er å gi flere stemmer.

Det å gi og ta, og stå ved det man har forhandlet fram, det kan gi mindre stemmer det!

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...