torsdag 9. juli 2009

Out of context

Noen korte bemerkninger fra ferie - et uvant tastatur gjor at jeg gjor om de "norske" bokstavene til "a", "o" og "a" - igjen. Etter min mening lettere a lese enn "ae", "oe" og "aa" (kanskje med unntak for den siste. Lett a forsta i konteksten uansett.

I dag kom jeg i hu et par linjer fra Prefab Sprout om hvordan det var a bli beromt: "we were quoted/out of context. It was great!" Artikkelen i Morgenbladet (haper noen sparer pa den slik at jeg ogsa far se den) blir oppsummert i en spalte i Vart Land pa mandag. Lurer pa hvordan det blir seende ut!

Jeg flyttet fra England for 17 ar siden, men for hver dag her kommer det tettere pa likevel. Da jeg flyttet var jeg blitt ganske innfodt etter 4 1/2 ar her, og grudde meg voldsomt til a flytte tilbake til Norge. Nar jeg har mareritt (som heldigvis er ganske sjelden) er det i ca 80% av tilfellene om a flytte fra England til Norge. Om jeg kunne ha tenkt meg a flytte hit igjen? - Det blir en helt annen sak nar man har barn i skolen. Mye taler for, men arbeidslivet taler mot. Pa britiske universitet er det et rotterace vi enna ikke har fatt i Norge - men stadig flere av elementene dukker opp.

De okonomiske utsiktene er ogsa helt klart bedre i Norge. Den britiske statsgjelden har vokst noe enormt. De vokste ogsa under Gordon Brown som finansminister - han lante stort i gode tider, og det har gjort de darlige tidene enda darligere og mye vanskeligere. I alle fall: det er ikke snakk om hvorvidt man skal skjare ned pa offentlige utgifter, oke skattene eller heve pensjonsalderen. Alt ma til, og den som blir statsminister etter Gordon Brown vil bli mye mer upopular enn Margaret Thatcher noen gang var. Og min foreleser i British Civilization, John Oakland, uttalte i 1982 at for Falklandskrigen var hun 'even less popular than the Black Plague'.

Da jeg nettopp feiret min bursdag hadde vi mange gjester. Jeg har klart a holde kontakten med mange gamle venner i England, og ogsa fatt flere. Det var lettere a samle et dusin venner her enn i Bergen pa denne tiden av aret. De fleste tar ikke ferie her for om en uke eller sa.

England er overbefolket, men oppsiden er at det aldri er langt til et annet sted med noe interessant. Fra Bergen ma man fly dersom man skal til en annen by av betydning pa en dagstur. Her kan man lett toge til og fra et dusin byer med noe av interesse pa dagen. Ikke minst London.

Na er det pa tide a bryte opp, og ta en liten utflukt med familien.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...