lørdag 7. februar 2009

What a way to run a railroad!


Mye suppe kokes på spiker, ikke minst gjelder det oppslag i media. Men slike oppslag lager gjerne sin egen virkelighet - særlig hvis politkere spiller på lag med kokkene.

Nå er det Per-Kristian Foss som visstnok "utfordrer" Erna Solberg. Grunnlaget for dette er tynt, men kretser i Oslo Høyre jobber hardt for Foss - og Foss prøver ikke særlig hardt å avkrefte statsministerambisjonene. Derfor får saken rulle og gå, og både Solberg og Foss havner statig lengre unna sine respektive ambisjoner. Jeg sier med Daffy Duck (bildet): "what a way to run a railroad". (eller var det Bugs Bunny? - Daffy er i alle fall mer fotogen i dette tilfellet)

Men man må prøve å se det positive i alt: det må være klart for alle at Høyre har minst TO politikere som åpenbart vil være fremrangede statsministre. KrF har ingen, ingen i FrP har regjeringserfaring, og Sponheim leder et miniparti.

Men veien fram til ny regjering er innhyllet i tåke. Jeg ser at Høyre planlegger en kampanje i mars der budskapet er: "6 måneder til du kan få ny regjering". Jeg håper dette er feil, for strategien og budskapet er helt feilslått. Ingen vil la seg begeistre av noe som åpenbart er en tapersak for opposisjonen. Ingen kan forklare klart og tydelig hvordan en ny regjering vil bli etablert, enn si hvem som vil lede den.

Skal Høyre gjøre et godt valg må det fokusere saker, og sørge for at det blir oppmerksomhet på disse. Folk må få klart for seg hvorfor man skal gå og stemme på partiet, og hvilke følger gjennomslag for politikken vil få for samfunnet og en selv.

I 2005 trodde man at "mer av det samme", og "vi har lykkes", var veien til fornyet tillit. Det ble Høyres dårligste stortingsvalg gjennom tidene. I 2001 ble alle lei av å si "skatt og skole", men da var det tydelig hva Høyre sto for, og hva partiet ville gjøre. Det hjalp på resultetet at FrP lå nede for telling, og at regjeringen Stoltenberg hadde gjennomført en upopulær avgiftsreform, men alle visste også hvilken forskjell det kunne gjøre å stemme på Høyre.

De eneste som vinner på å gjøre valget 2009 til et regjeringsvalg er Arbeiderpartiet. Skal Høyre gjøre et godt valg i år må det satse på politikken - ikke regjeringsspørsmålet.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...