onsdag 21. mai 2008

Politikk, arv, argumenter og miljø. Del 1


Jeg har kommet til å skrive mer om politikk i denne bloggen enn jeg hadde tenkt i utgangspunktet. Det er vel heller ingen hemmelighet at mine politiske perspektiver ligger til høyre, ofte også i Høyre. Men slik har det ikke alltid vært, og det kan kanskje interessere flere hva som har skjedd med meg politisk fra slutten av 60-tallet da jeg ble interessert i politikk omtrent da jeg begynte på skolen, og fram til i dag? En slik fortelling, som må spres over mange innlegg, vil ha mange muligheter og mange begrensninger. Her vil jeg gå inn på noen av dem.

Hva er det som styrer en persons politiske oppfatninger? Tiden for at man arvet dem er stort sett over. Med mindre foreldrene er mektige politikere i Arbeiderpartiet, da. Argumenter og overbevisning er den måten vi begrunner våre standpunkt på, men det er slett ikke sikkert det er slik man har fått dem. Hvem man er - personlighet, og hvilke inflytelser - miljø - man befinner seg i har nok en betydelig rolle. Ingen enkeltfaktor kan forklare alt, men noen er viktigere enn andre.

Når jeg nå skal ta for meg dette - over lengre tid og mange innlegg, regner jeg med - er det også viktig å ta med seg at hukommelsen til de fleste av oss har en tendens til å homogenisere. Det betyr at vi ser på oss selv i tidligere år som om vi var mer lik det vi er i dag enn det egentlig er grunnlag for. Vi tenderer også mot å glemme det som ikke passer inn, og å legge til litt der det vil se bedre ut. Alt dette håper jeg å ha i mente, slik at jeg ikke pusser på historien mer enn det høyst nødvendige.

Så det jeg vil legge vekt på er:  • miljø og påvirkninger.

  • personlighet og preferanser.

  • argumenter og resonnement som syntes overbevisende der og da.

Det som er helt klart er at jeg har vært langt over gjennomsnittlig politisk interessert så lenge jeg kan huske. For meg er det ubegripelig når folk sier at de ikke er interessert i politikk. Mitt første politiske minne er at vi fikk julekort fra Per Borten, og at mor forklarte meg at han var Statsminister i landet vårt. Følg med, følg med...

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...