søndag 19. desember 2010

Hva er overvåkning?

Overvåkning er åpenbart noe negativt. Ingen vil bli overvåket - med mindre man er syk eller ute av stand til å ta vare på seg selv. Avlytting og skjulte kamera er kanskje det vi oftest forbinder med overvåkning, men Wikipedias definisjon er noe videre:
den aktivitet som mennesker gjør for å samle informasjon om atferd, aktiviteter og hendelser utført av andre mennesker og dyr.
Dette må bety at journalister som samler informasjon om en ulykke, for eksempel, også driver med overvåkning. Skatteetaten samler årlig inn informasjon om dine og mine økonomiske aktiviteter, men er det overvåkning? Ja til begge, ut fra definisjonen, men neppe ut fra alminnelig forståelse av hva overvåkning innebærer. Det blir urimelig vidt med andre ord, så denne definisjonen er ganske ubrukelig. Jeg tror dette med "sanntid" må inn, altså at overvåkning normalt ikke kan omfatte innsamling av informasjon i etterkant av det man vil vite noe om. Overvåkning innebærer en aktiv innsamling av visuell og annen informasjon om personer i det de foretar seg. Det er ganske interessant hvilke annonser som dukker opp i høyre felt når du søker på "overvåkning" på Google. En av leverandørene selger blant annet solbrillekamera, og overvåkningspakkene har antakelig en del kunder.

Dette dreier seg om å skaffe informasjon i sanntid om personer der personene ikke ønsker at dette skal skje. Det samme gjelder nok mye av den informasjonen vi gir fra oss ufrivillig. Smarttelefoner er så smarte at de lurer av deg informasjon ganske ufrivillig. Er dette overvåkning? Hensikten er å finne ut hvem du er, rent kommersielt, for deretter å skreddersy reklame til deg. Ikke de skumleste hensiktene kanskje, men teknologien kan lett brukes av andre med mindre hyggelige hensikter.

Det er berettiget frykt for at vi blir et overvåkningssamfunn, eller har blitt det. Storbritannia er visstnok verdensledende når det gjelder overvåkningskameraer: intet land i verden har høyere tetthet av disse CCTVs (closed circuit TV). Når jeg går på Bybanen eller en buss blir jeg sett av et kamera. Når jeg passerer med min Autopassbrikke blir jeg registrert. Hver gang jeg bruker kredit- eller bankkortet blir jeg registrert av banken - og dette er lett begripelig. Ellers ville ikke banken vite hvem som skulle betale eller hvem som skulle få pengene. Informasjonsinnsamlingen er rimelig og velbegrunnet. Men på bussen? Blir du automatisk regnet som voldelig kjeltring fordi de har kamera på bussen? Blir du regnet som kjeltring ved at reiseregninger blir registrert, eller at skattedata og regnskaper registreres?

I vårt moderne samfunn skal man slite hardt for ikke å gi mye informasjon om seg selv i løpet av en helt vanlig dag. Vi blir overvåket av banken, mobilselskapet, CCTV, kredittkortselskapet, arbeidsgiver, internettleverandøren osv. Dette gjør vi mer eller mindre innforstått, og mer eller mindre frivillig. Det vi gjør på Facebook, blogger (som denne) og andre fora er i det minste helt frivillig, men over alt blir det elektroniske spor av det. Informasjon blir samlet - for betaling, for å finne ut hvor du er når noen ringer mobilen din slik at du får samtalen, osv. Er dette overvåkning? Jeg sliter litt med å få det til å passe inn i min forståelse av hva overvåkning omfatter.

Men blir det overvåkning i det øyeblikket slike data blir lagret lengre enn det som behøves for å lage regninger, skatteoppgjør, osv.? Mange mener visst det. Hvor går grensen? Teledata lagres visst, har jeg lest, fem måneder i dag av selskapene. Minstekravet i DLD (som jeg har skrevet om på bloggen tidligere) er seks måneder, og regjeringen har foreslått tolv.

Data skal bare frigis etter avgjørelse i domstol, og bare dersom forbrytelsen er av en nærmere fastsatt alvorlighetsgrad. Når blir dette overvåkning? Jeg ser for meg tre hovedalternativ:
  1. Når dataene lagres av internettilbyder eller mobilselskap. Da har vi overvåkning i dag også, og har hatt det siden telefonen ble oppfunnet.
  2. Når selskapene ellers ville slettet opplysningene. Det at dataene finnes er altså ikke avgjørende, men selskapets ønske om sletting. Når overvåkning inntreffer er avhengig av selskapets innfall, og vil variere fra selskap til selskap. Problem: hva med de data arbeidsgiver har om deg? Hva du tjener, hvilke fradrag du har, om du er med i fagforening, osv. Skatteloven pålegger selskap å bevare regnskaper i ti år. Overvåkning?
  3. Når politiet får tilgang til dataene? Etter DLD skal dette gjelde bare dersom forbrytelsen som etterforskes er av alvorlig karaktér og den eller de dataene relaterer til med skjellig grunn kan mistenkes i saken.
Det er også et fjerde alternativ: når innholdet i samtaler eller e-poster registeres eller avlyttes/avleses. Det er dette jeg forbinder med begrepet "overvåkning". Men kanskje det er et essentially contested concept?

7 kommentarer:

kds sa...

Her er trolig verdens mest fotograferte skilt om overvåkningskamera: http://galt.lt/wp-content/uploads/2010/05/orwell-camera.jpg.
Som meglerne pleier å si: location, location, location!

Ole Martin Skilleås sa...

Takk for den, kds! Jeg har brukt det før her på bloggen. Kostelig!

kds sa...

Merkelig at jeg hadde glemt fullstendig at jeg hadde sett et slikt bilde på din blogg.

kds sa...

Begrenser du din forståelse av overvåkning til en registrering av innholdet i samtaler, brev eller e-poster, er din tolkning av overvåkning vel snever. Forestill deg en situasjon der en etterforsker følger deg hvor du enn i verden vanker, og en annen sitter ved din postkasse og noterer alle avsendere og adressater... Det fleste av oss hadde følt seg ganske overvåket, og helt riktig, fordi med alle spor vi etterlater oss hos teletilbyderne kan noen med dårlige hensikter danne seg et ganske deltaljert bilde av vår handel og vandel, selv uten å lese innholdet av vår kommunikasjon. Og til slutt: at slike data kommer på avveien er selvsagt bare et spørsmål om tid.

Ole Martin Skilleås sa...

Hvis loggene beskyttes av domstoler og kravet om innsyn begrenses til begrunnet mistanke om alvorlige forbrytelser er det betydelig mindre utsatt for misbruk enn i dag.

Hvem som skulle ha noen interesse av å bruke timer og dager på å forlyste seg med hvem jeg eller du har ringt eller hvilke servere vi har hatt kontakt med lurer jeg på.

Skal jeg forstå deg dit hen at teletilbyderne og bankene våre - samt utallige andre instanser som registererer våre elektroniske spor i dag - driver med overvåkning? Eller er det bare lagring ut over en bestemt tidsramme (uavhengig av om noen søker tilgang til disse dataene) som er overvåkning?

kds sa...

"Skyss overvåker deg" står på små plakater klistret på vegger her og der i byen, angivelig fordi Skyss lagrer alle dine bevegelser med buss og bybane når du har periodekort. Jeg tolker denne ytringen slik at folk føler seg overvåket når det lagres såpass mye informasjon, uavhengig av hensikt. Man kan kalle plakatforfatterne for paranoide, men det er vel litt uhyggelig å bli spionert på selv om spionen kanskje har de beste hensiktene med deg.

Anonym sa...

Jeg er vel litt usikker på om man skal legge wikipedia-definisjonen til grunn. Oppslagsverket er brukergenerert og brukeren som har skrevet denne delen av det, noe i overkant paranoid, imho.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...