torsdag 21. februar 2019

Anti-anti Aesthetics

Tirsdag 26. februar kl. 16:15, på seminarrom P på Sydneshaugen Skole, holder jeg et innlegg med tittelen "Anti-anti Aesthetics." 

Det er Estetisk lesesirkel ved UiB som arrangerer, og tema deres i vår er Anti-aesthetics - derav min tittel.

Jeg vil imøtegå kritikken både fra anti-estetikken og fra den naive romatikken, og forsvare det syn at esteiske opplevelser er en egen og meningsfull kategori, og at kunnskap og ferdigheter typisk er nødvendige elementer. 

Innlegget er på ca. 45 minutter, og med en påfølgende diskusjon. Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...