fredag 7. desember 2007

Løsningen for norsk skog


Nå har Norske Skog (som ikke er så norsk lenger, og som ikke eier skog heller) besluttet å legge ned avispapirproduksjonen på Follum og to av tre maskiner på Skogn, Nord-Trøndelag. Det er sikkert klokt, men norske skogeiere, de som representerer Norsk Skog, vil få trøbbel med avsetningen. Det er ille for dem, men heller ikke bra for klimaet: det er voksende skog som binder mest CO2.

Den rød-grønne regjeringen er ikke videre grønn - det vet vi. Svenskene har redusert sitt utslipp av CO2 merkbart, og en av måtene er gjennom E85 - sprit blandet med 15% bensin. Over hele Sverige finnes pumpene, og svenskene kjøper slike biler i store antall. Globalt er det meget tvilsomt å lage brennstoff på områder som kan lage mat, men i Norge har vi nå en mulighet: lag etanol av skogen!

Regjeringen må snarest gripe muligheten, og støtte etableringen av anlegg som gjør skog om til tresprit, og få E85 pumper på alle stasjoner. Solide reduksjoner i avgiftene på Bio-power biler, og forøket vrakpant vil føre til to ønskede resultat:  • Ny giv for norsk skogbruk

  • Kraftig reduksjon av CO2-utslippene i landet

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...