mandag 15. oktober 2007

Fred er ei det beste...


Så har altså fredsprisen gått til Al Gore - for å ha gjort oss oppmerksom på at global oppvarming er på gang, og at det vil ha store konsekvenser. Han har vunnet Oscar for samme ytelse - det er vel en indikasjon på at fredsprisen har lite med fred å gjøre etter hvert.

I fjor vant denne mannen på Sri Lanka, Yunus, som hadde startet mikro-kreditt, og faktisk bidratt til å redusere fattigdom. Al Gore har ikke gjort noe for å redusere global oppvarming, han har bare gjort oss enda mer oppmerksomme på at den foregår. En kan tenke seg at oversvømmelser og tørke vil føre til konflikter mellom folk, akkurat som fattigdom - eller rettere: mangel på muligheter - er en kilde til frustrasjon og sosial uro. Men The Nobel Peace Price har fint lite med fred å gjøre i år, og mange andre år. Det har i år blitt en pris for noen som har gjort oss oppmerksom på noe truende. Hvem får den neste år? Noen som lager en film om at kombinasjonen mellom fanatisk religion og nasjonal ydmykelse er truende? Jeg tviler på det.

Hva er fellesnevneren for disse ikke-fredsprisutdelingene, til Yunus, kvinnen som plantet trær i Afrika, og Al Gore? Det kan synes som om Norge har utvidet fredsbegrepet, og nå gir prisen til noen som "Prøver å gjøre verden bedre på ett eller annet vis". Det er typisk norsk. Norge får oppmerksomhet gjennom denne prisen, og vi kan vise oss fram som godhjertede og omtenksomme verdensborgere. Gir man prisen til de som står oppe i en konflikt, men prøver bryte ut av den med fredstraktater og avspenning(som Nobelkomitéen gjorde før da prisen var en fredspris), så kan man risikere at ting går rett vest og de ender opp i krig igjen. Da er det bedre å gi den til noen som ikke gjør så mye fra eller til, og som ikke har myndighet over våpen.

Dersom ikke Al Gore stiller som presidentkandidat igjen, da....

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...