torsdag 13. september 2007

Originalitet og overraskelse

Som filosof er jeg spesielt interessert i begreper og begrepsavklaring. Sånn er det å være yrkesskadd som akademiker. WOW-faktoren, eller overraskelsen, skyldes et misforhold mellom forventningen og opplevelsen, til fordel for den siste. Men en person med hukommelsessvikt vil lett overraskes. Arne Næss sr. sier at en fordel med å bli glemsk er at en fin solnedgang er en positiv overraskelse hver gang han ser på den,for i mellomtiden er den glemt.

Originalitet opptrer bare i kontekst, og innenfor kjente rammer. Det kreves ikke mye å dukke opp fra det store intet og si "BØ!", men desto mer for å skape noe nytt innenfor en tradisjon der mange talentfulle mennesker med stor flid og stor mye over lang tid har gjort sitt aller beste. Det er når man kjenner den tradisjonen, dens rammer og hva den søker etter, at man kan bedømme noe som virkelig originalt. WOW-faktoren kan være sterk, men det er først når man har gjort seg kjent med fenomenet, sammenlignet med det beste som har vært gjort før, og vurdert det i ro og mak, at man kan si det er originalt. Det er en kvalitativt annen opplevelse enn overraskelsen.

(Stykket over sto på nettet som kommentar til vinbloggen på www.vinforum.no)

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...